chim cu gáy bị đi ỉa thì chữa như thế nào? các bác chỉ cho em với, em cám ơn.