Em vừa mới bắt được 1 em vàng anh nhưng không biết cho no ăn gì,em chỉ bỏ chuối vào lồng thôi ,không biêt nó có ăn không nữa,mong cac bác chỉ giao,thank