Tôi vừa được tặng cây tùng La Hán này.
Mới trồng, nên chưa có nhiều kinh nghiệm. Xin mọi người tư vấn về dáng và cắt tỉa cho cây này. Chân thành cảm ơn.