CÁ BÒ RẰN (BALISTAPUS UNDULATUS)


Loài này rất dễ nuôi nếu chúng không hiếu chiến. Màu sắc của chúng khác nhau theo từng vùng, ở Ấnn Độ Dương thì chúng có màu cam vàng ở đuôi, trong khi loài ở Thái Bình Dương thì đuôi lại có màu xanh lục, tia màu cam.
Dòng họ: Balistiae
Tên thường gọi: Undulate Triggerfish
Phân bổ: Ấn Độ Dương -Thái Bình Dương
Kích thước: 15cm
Thức ăn: Rong, rêu, tảo
Nhiệt độ: 24 - 26
pH: 8,4
Độ mặn: 1.023 - 1.027
GHT Sưu tập Miễn bình luận