có bác nào o? nha trang nuôi than không vậy cho em hoi? thăm xi o? nha trang co chô? nào dot. than ko vậy