CÁ BÒ XÁM (MELICHTHYS RINGENS)
Thumb resize.
Trong tình trạng bị giam càm thì loài này rất hiênd hòa và có vẻ an toàn đối với các loài cá nhỏ, nhưng đối với các loài thủy sinh thì không. Toàn thân cá có màu nâu nhạt, các vây có màu đen được tách biệt rõ ràng với đường chỉ trắng trên vây lưng và vây đuôi.
Dòng họ: Balistidae
Tên thường gọi: Black - Finned Triggerfish
Phân bổ: Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương.
Kích thước: 50cm
Thức ăn: Ăn tạp.
Nhiệt độ: 24 - 26 độ C
pH: 8,4
Độ mặn: 1.023 - 1.027
GHT Sưu tập Miễn bình luận