các Bác bày em cách post hinh lên bài viết với.thank nhieu .em mới tham gia diễn đàn