CÁ ĐÀO HOÀNG NHÂN (CHAETODON DECUSSATUS)

Thumb resize.

Thumb resize.

Loại cá này nuôi chủ yếu vì mục đích thương mại, xuất phát từ vùng biển Sri Lanka. Khi nuôi với thức ăn thích hợp chúng rất dễ thích nghi với môi trường sống trong bể kính. Mặc dù chúng rất thích ăn các loại polip và rong, rêu trong đại dương, nhưng dần dần chúng thích nghi và chấp nhận thức ăn vụn và thức ăn đông lạnh dễ dàng.
Dòng họ: Chaetodontidae
Tên thường gọi: Indian Vagabond Butterflyfish
Phân bổ: Vùng biển Sri Lanka
Kích thước: 20 cm
Thức ăn: Rong, tảo, polip.
Nhiệt độ: 24 - 26 độ C
pH: 8,4
Độ mặn: 1.023 - 1.027
GHT Sưu tập Miễn bình luận
[/QUOTE]