hiện tại em muốn setup một cái bể đá(ko trồng cây vì nuôi CF) mong ae chỉ dẩn các loại đá. và mua ở đâu.. nên dùng nền j cát hay sỏi xin thong tin trước từ từ lam sao.(đang thất nghiệp ko có kinh phí)