Tình hình là em muốn trồng một số cây để canh chơi tết. Thích dạ yến thảo, đồng tiền.... mà không biết cách trồng và canh hoa nở tết như thế nào. Mong các bác chỉ giáo