em muốn đi bẫy chim mà ko ai đi cùng bác nào đi bẫy thi anh em tổ chúc đi một buổi cho khoái nào.em đang khoái đi mà ko có bác nào đi