tình hình là em muốn nuôi 1 cặp gà tre để cho chúg chạy quanh vườn cho thick bác ạ
mà em cũg chưa có kinh nghiệm chọn hay nuôi gà, ...
liệu mọi ng' có thể tư vấn cho em dc k ạ