em có 1 con gà tre đã win 1 cái bi thương cũng khõi nhưng hôm nay tắm nó xong đem nhốt thì nó nhấm mắt lại y như ngủ vậy áh vậy nó bệnh gì và làm cho khõi vậy mấy anh