Em rất thèm có một con chó mà em chả nhớ giống đó tên gì
Đây chỉ là một loại chó bình dân ấy ạ
Lông nó không dài như lông xù mà cũng không ngắn như chó cỏ hay là phú quốc
Loại này cũng rẻ thôi ấy ạ
Mấy anh nào biết chỉ chỗ em mua với em ở Sài Gòn ấy ạ
Em cảm ơn