Email của em là djkelvin1990@gmail.com........mong các bác giúp đỡ