Lần đầu tham gia diễn đàn.Tôi có set một bể thủy sinh 100x60x40cm ko dùng pân nền, ko dùng CO2 chỉ chơi pân nhét và pân nước. chiếu sáng bởi 2 bóng trắng atman 75.4cm. Tôi dùng lọc tràn trên với đầy đủ các vật liệu lọc.Sau 2 tháng cho cây ổn định tôi mới dám đưa lên diễn đàn. Tôi rất mong những sự chỉ bảo của mọi người về bố cục và chơi cá gi để bể thủy sinh của tôi đươc hoàn thiện hơn. Cám ơn mọi người rất nhiều!