lâu rồi không vào dd nay có con khét sữa thấy cũng ra dáng úp lên cho xôm tụ
anh em chặt chém mạnh vào nhá
còn em khét vàng đang ra đuôi cho lên luôn ^^!


mọi người góp ý kiến cho 2 em nó nhá