kích thước đèn 85 x 50 x 0.7 ,vì hồ mình 2m nên làm tới 2 cái lận,AB xem rồi cho mình ý kiến nhacòn nữa hẹn tối nay pót tiếp