em mới bẫy được 13 con vk nhưng không biết phân biệt trống mái ai ở Vĩnh Yên Vĩnh Phúc biết phân biệt trống mái giúp em với . em ỏ P Liên bảo KHC 3