Tình hình là e cần mua thêm rêu peacock để quấn thêm vào cây lũa bác nào ở Hà Nội có bán hoặc đang ươm thì có thể để lại cho e 1 it được ko e rất cảm ơn. Thank các bạn đã quan tâm!