Cá ba đuôi nhà mình mới đẻ , mình nghe người ta nói tách cá bố mẹ ra để riêng , khoảng 2,3 ngày là trứng nở . Nhưng sao mình thấy trứng cá xung quang có cái gì đó đục đục mờ mờ , trông như lên mốc vậy. Ai có kinh nghiệm ấp trứng xin chỉ giáo.