để bẩy được chích chòe than các bạn phải gọi nó về gần chim mồi cái đã, hãy dowload file này về và dùng format factory chuyển nó thành mp3 nhé http://youtu.be/otrUelg-SKY