em mới tập chơi có mấy con gà định cho ae đánh giá mà kg biết box hình anh nào chỉ em với