http://www.youtube.com/watch?v=zcPIwZpsUNE
Em này nuôi lâu rồi người thò tay vào vẫn nhảy lên nhảy xuống nhưng không nhát lắm. Chỉ nhảy qua nhảy lại rồi lại đứng lồng.