cho mình hỏi 2 chân của mi mình nó bị sưng lên,thấy nó đứng mổ vô cái chân nó hoài.bị chảy máu.làm sao cho nó hết cái chân nó bị sưng.với lại mình có e mi nó mổ giấy hoài,như vậy là sao vậy mấy bác