cá vàng đẻ trứng làm thế nào để giữ được trứng và ươm trứng nở ! cá vàng con gì vậy các bác ! xin chỉ giáo cám ơn nhiều !