Các ae ơi mình là thành viên sóc mới . Tình hình là rẫy em có rất nhiều sóc sọc , em muốn hỏi là bây giờ em bẫy về sau đó em nuôi trông lồng to thì em nó có đẻ không ạ .