Đây là loài cây lá đỏ tím và lá nhỏ, rất thích hợp với việc trồng làm điểm nhấn mầu sắc trong bể, hiện tại nhà a Hoà Yên phụ đang có nhiều, giới thiệu để các bạn mới tham khảo