Xin giới thiệu với các xã viên cá cảnh biển . Hai loại chủ lực của WEIPRO ...... được giới chiên môn oánh rá là ..................Hay trong tầm rá
CALCIUM REACTOR
KA-400 zá 1450k
KA-1000 = 1950k
KA-2000 = 2350k
KA-4000 = 3100k

NITRAT REDUCTOR
NL-400 = 1850k
NL-1000=2650k
NL-2000=3500k
NL-4000=4550k

Thanks pakon