ae ai biết địa chỉ bán lồng bẫy lụp huế tại Dalat chỉ cho mình với và giá cả lồng như thế nào.... thanks ae trước.