ae ai biết địa chỉ bán lụp huế bẫy chào mào tai dalat chỉ cho mình với và cho mình biết giá luôn nhé . thanks ae trước.