cuối tuần rồi mình cất công di tìm rong, khi tới long an dùng chân mình tình cờ tìm được dám rong đuôi chồn, mính lấy khí thế, bạn bàn cần mính chia lại với giá rẻ, hoa đổi cây cũng được, mình ỏ thành phố hồ chí minh:0902835878 cám ơn mọi người quan tâm.