Họ nhà E Vờ nờ được duyệt tăng giá điện 5% từ 20/12/2011 rồi các bác ợ. Kì này ngập mồm

http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2...thoai-voi-dan/

Lương 13.7 triệu /tháng mà còn tham

http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2...ieu-mot-thang/