có anh trong ngõ nhà em chơi cm, ko biết thuộc hội nào . nhưng chỉ biết mai thi chào mào tại ngõ 175.... ko biết thế nào nhỉ?
chiều đánh cầu thì thấy làm giàn..