Các bác cho em hỏi, em dùng phân nền RH, khi cây trồng bị chết thì chỗ đấy có hiện tượng các viên đất chuyển sang màu vàng. Có bác nào bị giống như em không, hiện tượng đó là hiện tượng gì nhỉ???