Hoàn quan thảo mini và lá kim có khác nhau ko, em thấy có 2 loại này mà ko biết nó có khác nhau ko để tìm mua