chả là mới setup be? nhưng mà hết sạch tiền mua cây, nhà bác nào có nhiều cây thì cho e xin 1 it dc ko a

sv nghèo ko có tiền , khổ thế đấy .