Như tiêu đề mình cần đổi 1 bóng đèn hồng dài 4.5 tấc lấy 1 bụi ráy nha , bóng còn sáng . Vì chơi T/s nên ít dùng tới ai có liên hệ : bin_8002@yahoo.com ỏ pm vào box dùm em