Mình có hồ nước mặn 1.2m nuôi san hô và hải quỳ của người ta giao mình chăm sóc, nhưng do thiếu kinh nghiệm nên giờ san hô và chết sạch, Hải quỳ thì còn 2 con. Ai ở khu gò vấp có kinh nghiệm thì giúp mình cách khắc phục với.
Rất mong được giao lưu và học hỏi