Cún samoyed của mình được 2 tháng 20 ngày đã tiêm phòng và ăn được cơm rồi hihi




số điện gthoại của mình là 0123.89.78.799 mình ở Hà Nội nhá