Mấy hôm nay em có đi đánh khướu thấy khướu rừng tới gần thì lại bay đi không đá là sao anh em nhỉ? có phải là khướu nhà không biết gạ vậy. vậy anh nào có thể cho em biết cách làm thế nào để tập cho khướu biết gạ chim rừng không?