khướu mồi của em khi đem đi đánh chỉ thấy chim rừng bay đến rồi bay đi em ghĩ nó không biết gạ đá. vậy làm sao được các anh nhỉ?huấn luyện thế nào được hay tháng này không phải là tháng đánh chim khướu thang 05/01/2012