Mình chơi bể nhỏ 43cm, cho mấy đứa nhỏ nó vui ... nay cần mua khúc lũa và ít rong / rêu cấy lên lũa luôn để thả vào bể. Vì không có thời gian chăm cây, nên cần mua cây thủy sinh nào bám vào lũa và sống được trong nước (không phải làm nền, hay đất gì hết).
Cảm ơn.
Hiển 0912140707 (Hoàng Mai - HN)