Ai có chuột lang thì chia sẻ cho em một đôi với. Em ở Thanh Hóa. Ai ở gần có thể chia sẻ với em thì liên lạc với em nhé. 01674651181