Các Bác Cho e hỏi e đang set bê 80x45x40 thì ánh sáng như nào là vừa hả bác.