Ông anh lối xóm và share cho ít rêu bán cạn nhìn lạ quá thả vội vào hồ dự bị
Các Bác biết nó là loại rêu gì mà đẹp thía
Mạng đểu quá chờ tí Pót lại