em muốn mua hồ diệp về nuôi nhưng ko biết chỗ bán và giá cả ra sao.xin anh em chi gium cam ơn nhiếu