Muốn làm cái bể đón tết cho vui cửa vui nhà và cũng theo yêu cầu của anh chị em thủy sinh Quảng Bình, lần lữa mãi thành ra muộn! Lí do thì nhiều lắm nhưng chủ đạo là không tự tin khi làm cái gì "thực sự của mình"! Cuối cùng hôm nay không thể trốn vào đâu được nữa!!!
Tình hình là dự án bể bị treo trong vòng 06 tháng, cái bể 8mm 90x45x60 cũng từng đó tuổi đời do ông bạn hàng dán giùm với giá siêu khuyến mại!

Dự án chân bể xuất hiện muộn hơn một thời gian và chỉ kéo dài 45 ngày :

Hôm nay, châu về hợp phố:

Bể này em có đủ dũng khí để thực hiện là nhờ một đội cổ vũ rầm rộ, đó là tâm huyết của bác Cảnh, tâm sự của bác Haitung07, tâm tư của mấy nhóc thủy sinh Qb, và quan trọng nhất là hảo tâm của chị Huệ, người đã tài trợ vô số kể các sản phẩm quan trọng cho bể:
Hai bộ đèn 90 => 4 bóng Atman:

Lọc EF3:

Mọi thứ đã sẵn sàng, bắt tay vào thôi!!!