CÁC BÁC CHO EM HỎI SAO CON KHƯƠU NHÀ EM MẤY HÔM NAY 2 CÁNH NÓ HƠI XỆ XUỐNG VÀ ÍT HÓT LÀ SAO CÁC BÁC CHỈ DÙM. CÃM ƠN NHIỀU