CÁ BƯỚM MỎ DÀI(FORCIPIGER LONGGIROSTRIS)

Thumb resize.

Thumb resize.

Thumb resize.

Những loài cá này thích nghi rất tốt trong bể nuôi cá nước mặn, khi ổn định có thể cho chúng ăn thức ăn vụn hoặc đông lạnh. Đây là loại cá rất khéo ngụy trang, có 1 đốm mắt đen trên vi hậu môn, trong khi mắt thật được ngụy trang bằng 1 vệt đen trên đầu.
Dòng họ: Chaetodontidae
Tên thường gọi: Long-Nosed Butterflyfish
Phân bổ: Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương
Kích thước: 17,5 cm
Thức ăn: Rong rêu, tảo, thủy sinh.
Nhiệt độ: 24 - 26 độ C
pH: 8,4
Độ mặn: 1.023 - 1.027
GHT Sưu tập Miễn bình luận